Poskładaj człowiekaPoskładaj człowieka
04.10.2007 23:39 || Wersja do druku :: Poskładaj człowieka


Naszym zadaniem jest wstawiać organy, nerwy, kości szkieletu, mięśnie w odpowiadające im miejsca w interaktywnym modelu ciała człowieka. Zaznaczasz element i przeciągasz w odpowiednie miejsce, zmieniając również jego ustawienie (obracając je - opcja Rotate).