Obsługa techniczna
Obsługa techniczna
02.01.2007 18:25 || Wersja do druku :: Obsługa techniczna
Pan Henryk Sałata konserwator urzadzeń szkolnych poodczas pracy.

Pan Stanisław Bugaj na straży drzwi wejściowych do szkoły.STATUT NASZEJ SZKOŁY O ZADANIACH PRACOWNIKÓW

§ 80
Zadania pracowników administracyjno-obsługowych
1.Zadaniem pracowników administracji i obsługi jest zapewnienie sprawnego działania Szkoły.
2. Pracownicy administracji współdziałają z Dyrekcją w zakresie prowadzenia dokumentacji Szkoły.
3. Pracownicy obsługi odpowiadają za utrzymanie obiektu i jego otoczenia w czystości i ładzie, zapewniając właściwy stan higieniczny. Wspierają dyżurujących nauczycieli podczas przerw międzylekcyjnych na korytarzach, w szatni i innych miejscach Szkoły.
4. Szczegółowy zakres obowiązków tych pracowników ustala Dyrektor Szkoły.