ŚWIETLICA SZKOLNA - SP nr 2 w Staszowie
ŚWIETLICA SZKOLNA - SP nr 2 w Staszowie
02.01.2007 18:03 || Wersja do druku :: ŚWIETLICA SZKOLNA - SP nr 2 w StaszowieGodziny pracy: 6.45 - 16.00


Wychowawcy świetlicy: mgr Anna Łokieć, mgr Monika Socha, mgr Grazyna Walasek, mgr Anna Wiącek

Cena obiadu dla dziecka wynosi 1,80 zł.

Świetlica szkolna spełnia głównie rolę opiekuńczą i wychowawczą.


W ramach pobytu na świetlicy uczniowie odrabiają lekcje przy pomocy nauczycieli, jedzą posiłki, uczestniczą w zajeciach i imprezach organizowanych przez wychowawców, mają także mozliwość spędzania czasu według własnego uznania.

Najwazniejsze imprezy okolicznościowe organizowane w tym roku przez świetlicę:
- Ceremonia przyjęcia w poczet wychowanków świetlicy,
- Jasełka
- Zabawa KarnawałowaSTATUT NASZEJ SZKOŁY O ŚWIETLICY

§ 51
Świetlica szkolna
1. Pozalekcyjną formą działalności wychowawczo – opiekuńczej Szkoły jest świetlica.
2. Ze świetlicy mogą korzystać uczniowie Szkoły, którzy ze względu na czas pracy swoich rodziców lub dojazd do Szkoły, muszą dłużej przebywać w Szkole, a także inni uczniowie za zgodą kierownika świetlicy.
§ 52
1. Zajęcia w świetlicy prowadzone są w grupach wychowawczych. Liczba uczniów w grupie nie powinna przekraczać 25.
2. Świetlica jest czynna w każdym dniu zajęć szkolnych w zależności od potrzeb.
§ 53
1. Pracownikami świetlicy Szkoły są:
a) kierownik,
b) nauczyciele – wychowawcy świetlicy.
2. Liczbę etatów pracowników pedagogicznych określają odrębne przepisy.
3. Zajęcia prowadzone w świetlicy realizuje się zgodnie z rocznym planem pracy Szkoły.
§ 54
Szczegółowe zasady korzystania ze świetlicy określa Regulamin świetlicy szkoły podstawowej i gimnazjum.

------
§ 13

4. Za bezpieczeństwo uczniów dojeżdżających do Szkoły odpowiedzialne są osoby zatrudnione przez organ prowadzący Szkołę, a korzystających ze świetlicy ponoszą wychowawcy zatrudnieni w świetlicy.
5. Odpowiedzialność wychowawców obejmuje czas pozostawania uczniów w świetlicy tj. od przyjazdu uczniów do szkoły do rozpoczęcia zajęć szkolnych, od zakończenia zajęć do odjazdu autobusu.
6. Uczniowie nie dojeżdżający, a korzystający ze świetlicy Szkoły pozostają pod opieką wychowawców od momentu przyprowadzenia do odebrania przez rodziców lub prawnych opiekunów. Szczegółowe zasady pracy świetlicy Szkoły zawierają regulaminy świetlic; szkoły podstawowej i gimnazjum.