Rok Paderewskiego
Rok Paderewskiego
16.10.2006 22:33 || Wersja do druku :: Rok Paderewskiego
UCHWAŁA
Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej
z dnia 7 grudnia 2000 r.
w sprawie ustanowienia roku 2001 Rokiem Ignacego Jana Paderewskiego
W 140. rocznicę urodzin i w przededniu śmierci Ignacego Jana Paderewskiego Sejm Rzeczpospolitej Polskiej pragnie uczcić wielkiego Polaka, męża stanu, wybitnego pianistę i kompozytora, który życiem i twórczością zapisał się trwale w historii naszej Ojczyzny.

Oddając hołd i szacunek wybitnemu Polakowi, a także wychodząc naprzeciw licznym inicjatywom społecznym i samorządowym honorującym Jego osobę, Sejm Rzeczpospolitej Polskiej ogłasza rok 2001 Rokiem Ignacego Jana Paderewskiego.

Marszałek Sejmu
Maciej Płażyński

--------------------------------------------------------------------------------
MINISTER
KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Kazimierz Michał Ujazdowski

Przemówienie z okazji Ogólnopolskich Obchodów Roku Paderewskiego
Szanowni Państwo!

Gromadzimy się dziś w pięknej sali Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy by uroczyście zainaugurować obchody uchwalonego przez Sejm Rzeczpospolitej Polskiej Roku Ignacego Jana Paderewskiego - jednego z najsłynniejszych w historii wirtuozów fortepianu, znakomitego kompozytora, ale także wielkiego polityka, filantropa i obywatela. Rok ten, dzięki podejmowanym inicjatywom artystycznym i intelektualnym winien stać się czasem jakże potrzebnego wszystkim Polakom przypomnienia jednej z najwybitniejszych postaci naszej niepodległej historii i kultury. Składając dziś hołd Ignacemu Janowi Paderewskiemu, spełniamy zarazem naszą powinność wobec człowieka, o którym przez niemal pół wieku trwania PRL-u mówiono niechętnie lub wcale ze względu na jego bezkompromisowe oddanie sprawie narodowej i polskiej kulturze. Można powiedzieć, że odzyskana przed dziesięciu laty wolność przywraca nam tych, którzy nie bacząc na koszty i konsekwencje najwierniej jej służyli. A zatem utrwalenie ich dzieła w powszechnej świadomości jest oczywistą w niepodległym państwie konsekwencją szacunku dla własnej tradycji i historii.

Nie jest to jednak jedyny powód dla którego pragniemy dziś publicznie przypomnieć dokonania naszego wielkiego rodaka. Fenomenalna kariera pianistyczna Paderewskiego, entuzjastycznie przyjmowana we wszystkich najsłynniejszych salach koncertowych świata w połączeniu z jego polityczną działalnością na rzecz odbudowy i rozwoju Polski zyskiwała nam niezbędną dla restytucji niepodległości przychylność demokratycznych mocarstw. Nie sposób przecenić roli jaką w tym dziele odegrał twórczy geniusz artysty. Jest więc Paderewski niejako ucieleśnieniem niezwykle istotnej także dzisiaj prawdy mówiącej o znaczeniu kultury w kształtowaniu obrazu i pozycji Polski w świecie. Wejście naszego kraju w struktury jednoczącej się Europy będzie łatwiejsze i korzystniejsze jeśli będziemy zdolni przedstawić niemożliwy do zakwestionowania wkład Polski we wspólne dziedzictwo. Bez wątpienia takim właśnie dobrem jest polska kultura - dorobek nieprzerwanej pracy wybitnych twórców, wykonawców i myślicieli. Sukcesy jakie na tym polu odnosił Ignacy Jan Paderewski pozostają dla nas wciąż aktualną lekcją.

Aktualność ta nie ogranicza się jednak jedynie do międzynarodowych aspektów życia i działalności wielkiego artysty. Kultura będąca podstawą narodowej wspólnoty jest efektem działań twórców zakorzenionych w tradycji, świadomych swych powinności wobec owej wspólnoty. Jest jednym słowem pochodną wewnętrznego poczucia służby najbardziej utalentowanych obywateli. Ignacy Jan Paderewski jest bez wątpienia jednym z najdoskonalszych przykładów artystów mądrze i konsekwentnie realizujących ten ideał. Przemawiając podczas uroczystości odsłonięcia ufundowanego przez siebie pomnika Grunwaldzkiego powiedział: „W hołdzie narodowi, z wiarą w jego przyszłość skromny ten dar składam [...] Witacie mnie jako symbol idei, jako naczynie, w którym jest treść życzeń waszych. Nie mnie. lecz sami sobie hołd składacie.- My wszyscy, którym droga jest polska kultura powinniśmy także dzisiaj dążyć do wykształcenia w sobie podobnej postawy, szczególnie mając w pamięci cztery dziesięciolecia planowanego niszczenia podstaw naszej tożsamości w okresie PRL-u. W tym sensie postać Ignacego Jana Paderewskiego, choć historyczna, wskazuje jedną z najważniejszych dla polskiej kultury dróg rozwoju.

Głębokie poświęcenie Paderewskiego narodowi i sztuce dopełniała wielka wrażliwość społeczna oraz wewnętrzny imperatyw dzielenia się własnym talentem z młodymi pianistami. Był on mistrzem wielu znakomitych wykonawców hojnie ofiarowując im swój czas i doświadczenie,. Wspomagał także ogromnymi sumami wszelkie godne tego cele w Polsce i na świecie. Do dziś wspominany jest więc nie tylko jako genialny artysta i gorący patriota ale także jako człowiek wielkiego serca. Owa szlachetność i ofiarność zarówno w sferze publicznej jak i prywatnej czyni z Paderewskiego doskonały wzór współczesnej postawy obywatelskiej, który możemy dziś uczcić starając się przekazać go naszym następcom.

Głęboko wierzę, że przedsięwzięcia podejmowane w ramach rozpoczynającego się Roku Ignacego Jana Paderewskiego przypominając szerokiej publiczności postać wielkiego artysty i Polaka upowszechnią zarazem postawy i ideały, którym poświęcił on swój ogromny talent i wszelkie siły.

Szanowni Państwo, Rok Ignacego Jana Paderewskiego uważam za otwarty.

--------------------------------------------------------------------------------