ŚWIETLICA SZKOLNA
ŚWIETLICA SZKOLNA
17.10.2015 07:38 || Wersja do druku :: ŚWIETLICA SZKOLNA


ŚWIETLICA SZKOLNA - INFORMACJE

Świetlica szkolna zapewnia opiekę w godzinach od 6.45 do 16.00.
Do świetlicy uczęszczają dzieci z klas I – III
oraz dzieci z klas IV – VI które dojeżdżają
do szkoły autobusami.

Opieką i wychowaniem dzieci zajmują się:
- mgr Ewa Pawlik- Witaszek – kierownik świetlicy
- mgr Anna Wiącek
- mgr Beata Banaś
- mgr Dorota Dziewierz
- mgr Renata Nowak
- mgr Jolanta Wójcik
- mgr Bożena Dziedzic
- mgr Elżbieta Mikus

Aby zapisać dziecko do świetlicy szkolnej, należy:
- Wypełnić kartę zgłoszenia dziecka do świetlicy ( można ją pobrać u kierownika świetlicy).

Zasady korzystania ze stołówki szkolnej:
- W naszej szkole istnieje możliwość korzystania ze stołówki szkolnej, koszt posiłku to 2,50 zł;
- Odpłatność za obiady uiszczana jest do dnia 10 każdego miesiąca za miesiąc bieżący u kierownika świetlicy bądź drogą internetową.

DANE DO PRZELEWU INTERNETOWEGO:
Zespół Szkół-PSP Nr 2 i Publiczne
Gimnazjum Nr 2 w Staszowie
ul. Niepodległości 4
28-200 Staszów
lub
ZS-PSP NR 2 i PG Nr 2
ul. Niepodległości 4
28-200 Staszów
Nr konta:
47 9431 0005 2001 0023 4867 0004
Tytułem : Imię i nazwisko dziecka , klasa, opłata za miesiąc …..

Szczegółowe informacje dotyczące działalności świetlicy oraz stołówki szkolnej zawarte
są w regulaminach:
- Regulamin Świetlicy Szkolnej
- Regulamin Stołówki Szkolnej

-------------------------

Informujemy, iż wprowadzenie w życie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2015 r. dotyczącego grup środków spożywczych stosowanych w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w jednostkach systemu oświaty (Dz.U. 2015 poz. 1256) spowodowało znaczny wzrost kosztów przygotowania posiłków.
W związku z tym od dnia 01.11.2015 r. stawka żywieniowa jednego obiadu wzrośnie o 0,50 zł i będzie wynosić 3,00 zł