Cyfrowa Szkoła
Cyfrowa Szkoła
22.01.2013 20:13 || Wersja do druku :: Cyfrowa Szkoła


Informacje ogólne.


Od bieżącego roku nasza szkoła uczestniczy w pilotażowym programie rządowym dotyczącym rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno – komunikacyjnych pn. „Cyfrowa szkoła”. Tym samym znaleźliśmy się w gronie 402 szkół w Polsce i 17 w województwie świętokrzyskim objętych pilotażem. Skierowany jest on w pierwszej kolejności do uczniów klas czwartych ale może być również realizowany w klasach piątych i szóstych oraz w kl. I – III. Dzięki wsparciu gminy do szkoły trafił sprzęt za ponad 254 tysiące złotych. Prawie 197 tysięcy złotych pochodzi z rządowej dotacji, reszta to pieniądze gminy. Otrzymaliśmy między innymi 67 laptopów dla uczniów i 16 dla nauczycieli. Do przechowywania i przemieszczania mobilnych zestawów pomiędzy salami lekcyjnymi będą służyły trzy szafy specjalnie do tego przystosowane. Ponadto wśród zakupionego sprzętu znalazły się również: wielofunkcyjne urządzenie sieciowe, siedem projektorów wraz z ekranami, które rozmieszczono w salach, głośniki, ruter, oraz 5 punktów umożliwiających dostęp do sieci Internet. Projekt ma doprowadzić do tego, żeby ten sprzęt był optymalnie wykorzystany jako narzędzie techniczne, wspierające nowoczesne i efektywne metody nauczania. Odpowiedzialnym za wdrażanie zmian jest Dyrektor Szkoły we współpracy ze szkolnymi koordynatorami, którymi zostały panie Dorota Kula i Elżbieta Mikus. Jednak sprzęt to tylko jedna strona projektu. Z drugiej jesteśmy zobowiązani wykonywać określone zadania współpracując w zespole nauczycieli. Jako koordynatorzy organizujemy spotkania i przekazujemy na nich nauczycielom informacje jak w bezpieczny sposób wykorzystywać sprzęt na lekcjach, przykłady dobrych praktyk oraz inne informacje wyniesione z kursu e-learningowego, w którym uczestniczymy . Będziemy również uczestniczyć w konferencjach przewidzianych podczas realizacji projektu. W wyniku współpracy w I module kursu wypracowaliśmy z uczniami kodeks TIK czyli zasady korzystania z technologii informacyjno – komunikacyjnych na terenie szkoły. Ucząc się bezpiecznego korzystania z Internetu uczniowie uczestniczą w kursie e-learningowym na platformie Dziecko w sieci pt. „Bezpieczna przygoda z Internetem”. Zachęcam wszystkich uczniów do ukończenia tego kursu i pochwalenia się swojemu nauczycielowi informatyki.

Opracowanie: Elżbieta Mikus


--------------------------------------


SZKOLNY KODEKS TIK
CZYLI ZASADY MĄDREGO KORZYSTANIA
Z TECHNOLOGII INFORMACYJNO- KOMUNIKACYJNEJ


1. Bezpiecznie korzystamy z zasobów sieci, poruszamy się po stronach internetowych podanych przez nauczyciela, nie ujawniamy swoich danych osobowych.
2. W czasie zajęć nauczyciele i uczniowie wykorzystują narzędzia internetowe
do realizacji różnych zadań.
3. Korzystamy z informacji zawartych w Internecie, przestrzegając prawa autorskiego, mianowicie:
a) przy cytowaniu podajemy jego źródło,
b) podczas wyszukiwania informacji w sieci korzystamy tylko ze sprawdzonych i bezpiecznych źródeł,
c) informacje uzyskane z sieci konfrontujemy z wiadomościami pochodzącymi z innych źródeł np. podręcznik, prasa, materiały biblioteczne.
4.  Nie instalujemy nielegalnego oprogramowania z niewiadomego źródła.
5. Uczymy się przez zabawę, wykorzystując gry i programy edukacyjne dostosowane do wieku.
6. Nie ściągamy z sieci plików niewiadomego pochodzenia, nie otwieramy plików przesłanych przez nieznane osoby, ponieważ w ten sposób możemy spowodować wtargnięcie wirusów, które spowodują utratę danych i informacji dotyczących Szkoły.
7. Podczas pracy przy stanowisku komputerowym należy zachować ciszę umożliwiającą pracę innym użytkownikom.
8. Za szkody wyrządzone w wyniku umyślnego działania odpowiada użytkownik.
10. Dbamy o bezpieczeństwo i dobry stan komputerów w szkole oraz bezpieczeństwo danych i informacji dotyczących Szkoły.