My spod znaku Orła Białego
13.11.2015 19:05
„Kto Ty jesteś? – Polak mały. Jaki znak Twój? – Orzeł Biały” – to fragment wiersza pt. „Katechizm polskiego dziecka” z 1912 r., autorstwa Władysława Bełzy, który stanowił motto podczas realizacji projektu edukacyjnego w klasie II „d” Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Staszowie.
Wychowanie patriotyczne jest również ważne w edukacji religijnej młodego pokolenia, dlatego z okazji 97. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości we współpracy z Muzeum Niepodległości w Warszawie zrealizowano projekt, który nosił nazwę „My spod znaku Orła Białego”. Jego celem było rozwijanie u dzieci zainteresowania historią polskich symboli narodowych, propagowanie wartości patriotycznych poprzez refleksję twórczą oraz wyszukiwanie i rozwijanie wartości estetycznych, a także talentów plastycznych. Końcowym efektem projektu było wykonanie przez uczniów prac plastycznych przedstawiających wizerunki Orła Białego.


Początki tego znaku wiążą się z legendarnym twórcą państwa Lechem. Po raz pierwszy w polskiej historii wizerunek ptaka pojawił się na denarach Bolesława Chrobrego. Jednak heraldyczny znak Orła Białego w koronie na czerwonym polu tarczy pojawił się w dniu 25 czerwca 1295 r. podczas ceremonii koronacyjnej władcy Wielkopolski Przemysława II w Gnieźnie. Wówczas to Przemysław II wyrobił sobie pieczęć z Orłem Białym w koronie z obiegającym go wokół napisem: „Bóg przywrócił Polakom zwycięskie znaki”. I oto w ten sposób Orzeł Biały stał się godłem Królestwa Polskiego, który kolejno przyjmowali wszyscy królowie polscy. Orzeł Biały obecny był również na polu walki.
W ciągu wieków jego wizerunek ulegał pewnym zmianom jednak niezmienna pozostawała symbolika tego znaku. Orzeł Biały w koronie symbolizował państwo polskie, króla, który je reprezentował oraz naród polski, a także siłę, potęgę i majestat. Biel oznaczała dobro, a czerwień – dostojność. W 1795 r. w wyniku trzeciego rozbioru Polski Orzeł Biały skazany został na niebyt. Zastąpiły go symbole obcych państw – czarne dwugłowe orły cesarskiej Austrii i Rosji oraz jednogłowy Prus. Orzeł Biały znalazł się w cieniu trzech czarnych ptaków. Jednak w świadomości Polaków nadal istniał. I choć jako znak Polski został oficjalnie zakazany to stał się symbolem najwyższych uczuć patriotycznych – ucieleśniał marzenia o wolnej ojczyźnie. Orzeł Biały nie może przecież żyć w niewoli, rozpościera swe piękne skrzydła, tylko wtedy gdy jest wolny. Towarzyszył Polakom we wszystkich powstaniach narodowych.
W 1918 r. odrodzone państwo polskie zwróciło Polakom Orła Białego w koronie, którą to po II wojnie światowej ponownie stracił. W wyniku przemian politycznych i ustrojowych w roku 1990 Orzeł Biały w koronie powrócił i do dziś jest symbolem narodowym, któremu oddaje się cześć i honor.

Autor: mgr Agata Bazak
Autor: Klik || Komentarze [0] || Wersja do druku ::

Wygenerowano w 0.224 sek. © 2006-2015 Marek Poniewierka [Klik] * PHP BP Team *