<Bóg i Ojczyzna> na przedwojennym sztandarze Dwójki
09.11.2015 09:25
Z okazji 97. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości przedstawiam zachowaną fotografię sztandaru Powszechnej Szkoły Żeńskiej w Staszowie z 1930 r., jako ciekawostkę historyczną. Szkoła Żeńska w 1935 r. przemianowana została na Powszechną Szkołę nr 2, której to spadkobierczynią jest nasza placówka – Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2, nosząca imię Ignacego Jana Paderewskiego.
Na przedwojennej fotografii widnieje religijny i patriotyczny napis: <Bóg i Ojczyzna>. Szkoła Powszechna Żeńska w Staszowie”. Zdjęcie udostępnił pan Maciej Respondowicz, prawnuk kapitana Józefa Jaronia - kierownika Szkoły nr 2, żołnierza wojska polskiego, zamordowanego na rozkaz Stalina w 1940 r. w Katyniu. Józef Jaroń kierował „Dwójką” w latach 1930-1939.W dokumentach archiwalnych zachował się opis nadania szkole sztandaru przedstawionego na powyższej fotografii. Uroczystość miała miejsce w dniu 1 czerwca 1930 r. Tego dnia w uroczystym pochodzie, na czele z orkiestrą straży pożarnej, młodzież szkolna udała się do kościoła pw. Ducha Świętego. Tam podczas Mszy świętej ks. prefekt Bronisław Gawryś poświęcił sztandar i wygłosił okolicznościowe kazanie. Rodzicami chrzestnymi tego ważnego symbolu byli: W. S. Laskowski - inspektor szkolny, Stefania Jaroń - żona Józefa Jaronia, J. Czajkowska - nauczycielka szkoły, doktor Zygmunt Schinzel - lekarz powiatowy, Józef Miczulis - kierownik Powszechnej Szkoły Męskiej oraz pani Gawrońska - obywatelka miasta. Po Mszy świętej uczniowie, nauczyciele i zaproszeni goście przeszli do kina „Legun”, gdzie odbyła się druga część uroczystości. Tam przemówienie wygłosili: W. S. Laskowski, Józef Jaroń - kierownik szkoły oraz uczennica klasy siódmej. Następnie chór żeński odśpiewał kilka pieśni trzygłosowych pod batutą kierownika szkoły Józefa Jaronia. Gimnastyka rytmiczna i deklamacja dopełniły całości.
Warto zaznaczyć, iż w przedwojennej edukacji wychowanie (podaję za S. Podolańskim) pojmowane było jako „pomoc, której starsi udzielają stale i według określonego planu młodzieży, aby przez harmonijne rozwinięcie wszystkich zdolności - fizycznych, umysłowych i moralnych - wyrobić ją stopniowo na ludzi dobrych i samodzielnych, którzy potrafiliby odpowiedzieć godnie na zadanie swojego życia, spełnić wszystkie obowiązki względem Boga, siebie i bliźniego”.
W okresie II Rzeczypospolitej najważniejszym instrumentem publicznej oświaty była szkoła, gdzie zbiegały się wzajemne oddziaływania trzech najważniejszych środowisk wychowawczych: rodziny, Kościoła i państwa. Stąd zapewne umieszczony napis na sztandarze przedwojennej „Dwójki” – BÓG I OJCZYZNA.

(kapitan Józef Jaroń - kierownik Szkoły nr 2, żołnierz wojska polskiego, zamordowany na rozkaz Stalina w 1940 r. w Katyniu. Józef Jaroń kierował „Dwójką” w latach 1930-1939. )

Autor: mgr Agata Bazak
Autor: Klik || Komentarze [0] || Wersja do druku ::

Wygenerowano w 0.242 sek. © 2006-2015 Marek Poniewierka [Klik] * PHP BP Team *