Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno - wychowawczych
06.10.2015 09:51
Dyrektor Zespołu Szkół - Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 im. I. J. Paderewskiego i Publicznego Gimnazjum Nr 2 w Staszowie, na podstawie Rozporządzenia MEN z dnia 5 października 2010r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej w dniu 15.09.2015r., rady rodziców oraz samorządu uczniowskiego ustala w roku szkolnym 2015/2016 dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno - wychowawczych w naszej szkole.


W Publicznej Szkole Podstawowej Nr 2 im. I.J. Paderewskiego będą to dni:

1. 02 listopada 2015r. (poniedziałek – Dzień Zaduszny),
2. 06 listopada 2015r. (piątek – Święto Szkoły),
3. 05 kwietnia 2016r. (wtorek – dzień sprawdzianu uczniów klas VI),
4. 02 maja 2016r. (poniedziałek – dzień między Świętem Pracy a Świętem Konstytucji 3 Maja),
5. 27 maja 2016r. (piątek– dzień po Bożym Ciele),
6. Jeden dzień pozostaje do dyspozycji dyrektora szkoły - nie wytypowany, na wypadek potrzeb wynikających z organizacji pracy szkoły np. ze względu na trudne warunki atmosferyczne itp.W Publicznym Gimnazjum Nr 2 będą to dni:

1. 02 listopada 2015r. (poniedziałek – Dzień Zaduszny),
2. 06 listopada 2015r. (piątek – Święto Szkoły),
3. 18, 19, 20 kwietnia 2016r. (poniedziałek, wtorek, środa – dni egzaminów uczniów klas III gimnazjum),
4. 02 maja 2016r. (poniedziałek – dzień między Świętem Pracy a Świętem Konstytucji 3 Maja),
5. 27 maja 2016r. (piątek– dzień po Bożym Ciele),
6. Jeden dzień pozostaje do dyspozycji dyrektora szkoły - nie wytypowany, na wypadek potrzeb wynikających z organizacji pracy szkoły np. ze względu na trudne warunki atmosferyczne itp.


Przy ustalaniu dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, wzięto pod uwagę warunki lokalowe, możliwości organizacyjne szkoły oraz potrzeby społeczności lokalnej. Uwzględniono pozytywne opinie: Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego.
W dni dodatkowe wolne od zajęć dydaktyczno - wychowawczych szkoła będzie organizatorem zajęć wychowawczo – opiekuńczych dla wszystkich uczniów, którzy przyjdą do szkoły. Świetlica szkolna czynna w godzinach od 6. 45 do 16. 00. W te dni szkoła nie wydaje obiadów.


Dyrektor
Zespołu Szkół – PSP Nr 2 im. I.J. Paderewskiego
i Publicznego Gimnazjum Nr 2 w Staszowie
mgr Jan Gromniak

Autor: Klik || Komentarze [0] || Wersja do druku ::

Wygenerowano w 0.299 sek. © 2006-2015 Marek Poniewierka [Klik] * PHP BP Team *