Konkurs plastyczny z okazji Święta Szkoły
06.10.2015 14:26

Droga do wolności – Powstanie Solidarności

Z okazji Święta Szkoły i 35. rocznicy powstania NSZZ „Solidarność” organizujemy konkurs plastyczny, którego celem jest upamiętnienie polskich bohaterów walczących za Ojczyznę.
Powstanie NSZZ „Solidarność” doprowadziło do upadku komunizmu i do odzyskania przez Polskę niepodległości i wolności.
Wpisało się w polską drogę do wolności jako kontynuacja wcześniejszych wysiłków i zmagań wielu pokoleń Polaków, wśród których swoje znakomite miejsce miał Ignacy Jan Paderewski – patron naszej Szkoły.

Uczniowie PSP nr 2 i Gimnazjum nr 2 w Staszowie mają za zadanie wykonać pracę na temat:

„SOLIDARNOŚĆ”

Termin oddawania prac: 29.10.2015r. (czwartek).Cele konkursu plastycznego:
1. Poszerzanie wiedzy o najnowszej historii naszego kraju.
2. Zachęcenie uczniów do samodzielnego poszukiwania informacji.
3. Wykazanie się inwencją twórczą i doskonalenie umiejętności warsztatowych z zakresu plastyki.
4. Prezentacja dorobku dzieci i młodzieży.

Regulamin konkursu

1. Uczestnicy konkursu mają za zadanie wykonać pracę plastyczną na podany temat.
2. Każdy uczestnik może przekazać tylko jedną pracę. Praca ma być indywidualna .
3. Praca plastyczna może być wykonana techniką dowolną.
4. Format prac: A3 (297x420).
5. Dopuszcza się układ pracy pionowy lub poziomy.
6. Prace należy składać w bibliotece szkolnej do dnia 29.10.2015 r. (czwartek).
7. Prace konkursowe oceniane będą w następujących kategoriach
wiekowych:
- kl. I- III
- kl. IV- VI
- Gimnazjum
8. Jury dokona selekcji prac i wyłoni zwycięzców.
9. Konkurs zakończy wystawa pokonkursowa. Prace będą zaprezentowane na specjalnej wystawie na terenie Szkoły i w internetowym `wydaniu „Gazety Szkolnej”.
10. Laureaci zostaną nagrodzeni dn. 06.11.2015r. podczas obchodów Święta Szkoły.
11. Autorzy wyróżnionych prac otrzymają oceny celujące z plastyki, pamiątkowe dyplomy i nagrody książkowe.

Wszystkim twórcom życzymy natchnienia i sukcesów!!!
Autor: Klik || Komentarze [0] || Wersja do druku ::

Wygenerowano w 0.218 sek. © 2006-2015 Marek Poniewierka [Klik] * PHP BP Team *