Wnioski o przyjęcie dzieci do klasy pierwszej szkoły podstawowej, zamieszkałych poza obwodem szkoły
17.03.2015 18:07


Szanowni Rodzice, Opiekunowie

zawiadamiam, że wnioski o przyjęcie dzieci do klasy pierwszej szkoły podstawowej, zamieszkałych poza obwodem szkoły przyjmowane są w terminie
od 16 marca 2015 r. do 10 kwietnia 2015r.
Wnioski do pobrania w sekretariacie szkoły oraz ze strony internetowej szkoły: www.paderewski.edukacja.strefa.pl

Dyrektor Zespołu Szkół – PSP Nr 2 im.I.J. Paderewskiego
i Publicznego Gimnazjum Nr 2 w Staszowie
mgr Jan Gromniak


Załączniki:1. Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej szkoły podstawowej zamieszkałego poza obwodem szkoły - Rok szkolny 2015-2016 >>

2. Oświadczenie - rodzeństwo kandydata uczęszcza do placówek wchodzących w skład Zespołu Szkół - PSP Nr 2 i PG Nr 2 w Staszowie >>

3. Oświadczenie - samotne wychowywanie dziecka >>

4. Oświadczenie - wielodzietność rodziny kandydata >>

5. Oświadczenie - zamieszkanie kandydata >>

6. Oświadczenie - zatrudnienie rodziców kandydata >>

7. Zgoda - ochrona danych osobowych >>Zasady rekrutacji do klasy 1 Szkoły Podstawowej nr 2 >>
Wnioski o przyjęcie dzieci do klasy pierwszej szkoły podstawowej, zamieszkałych w obwodzie szkoły

Szanowni Rodzice, Opiekunowie

Proszę o zgłaszanie dzieci do pierwszej klasy szkoły podstawowej, zamieszkałych w obwodzie Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 w Staszowie, na rok szkolny 2015/2016,
Proszę o zgłoszenie dziecka w terminie od 23 lutego 2015r. do 13 marca 2015r. Zgłoszenie następuje poprzez złożenie w sekretariacie szkoły Karty zgłoszenia.
(Karta zgłoszenia dzecka do pobrania w sekretariacie szkoły oraz ze strony internetowej szkoły

1. Karta zgłoszenia dziecka zamieszkałego w obwodzie Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Staszowie >>

2. Wykaz ulic należących do obwodu Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Staszowie >>

3. Zasady rekrutacji do klasy 1 Szkoły Podstawowej nr 2 >>

Dyrektor Zespołu Szkół – PSP Nr 2 im.I.J. Paderewskiego i Publicznego Gimnazjum Nr 2 w Staszowie
mgr Jan Gromniak

Autor: Klik || Komentarze [0] || Wersja do druku ::