Zapisy do klasy pierwszej
25.02.2015 19:54
Szanowni Rodzice, Opiekunowie

Proszę o zgłaszanie dzieci do pierwszej klasy szkoły podstawowej, zamieszkałych w obwodzie Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 w Staszowie, na rok szkolny 2015/2016,
Proszę o zgłoszenie dziecka w terminie od 23 lutego 2015r. do 13 marca 2015r. Zgłoszenie następuje poprzez złożenie w sekretariacie szkoły Karty zgłoszenia.
(Karta zgłoszenia dzecka do pobrania w sekretariacie szkoły oraz ze strony internetowej szkoły

1. Karta zgłoszenia dziecka zamieszkałego w obwodzie Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Staszowie >>

2. Wykaz ulic należących do obwodu Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Staszowie >>

3. Zasady rekrutacji do klasy 1 Szkoły Podstawowej nr 2 >>

Jednocześnie zawiadamiam, że wnioski o przyjęcie dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły będą przyjmowane w terminie od 16 marca 2015 r. do 10 kwietnia 2015r.

Dyrektor Zespołu Szkół – PSP Nr 2 im.I.J. Paderewskiego i Publicznego Gimnazjum Nr 2 w Staszowie
mgr Jan Gromniak
-----------------------------------------


Staszów, dn. 17.03.2015 r.

Szanowni Rodzice, Opiekunowie

zawiadamiam, że wnioski o przyjęcie dzieci do klasy pierwszej szkoły podstawowej, zamieszkałych poza obwodem szkoły przyjmowane są w terminie
od 16 marca 2015 r. do 10 kwietnia 2015r.
Wnioski do pobrania w sekretariacie szkoły oraz ze strony internetowej szkoły: www.paderewski.edukacja.strefa.pl

Dyrektor Zespołu Szkół – PSP Nr 2 im.I.J. Paderewskiego
i Publicznego Gimnazjum Nr 2 w Staszowie
mgr Jan Gromniak


Załączniki:


Strony: [1, 2 > >>]
Autor: Klik || Komentarze [0] || Wersja do druku ::