DZIENNIK ELEKTRONICZNY W ZESPOLE SZKÓŁ NR 2 W STASZOWIE!
19.09.2013 21:58


Miło nam poinformować wszystkich Rodziców, że Zespół Szkół nr 2 w Staszowie od roku szkolnego 2013/2014 uruchomił dziennik elektroniczny.
To rewolucyjne rozwiązanie przyspieszające i ułatwiające życie szkoły, ale przede wszystkim dzięki jego zastosowaniu mają Państwo dostęp do ocen, frekwencji oraz innych informacji o Uczniu zawsze i z każdego miejsca na świecie.
Jesteśmy przekonani, że korzystanie z dziennika elektronicznego wpłynie pozytywnie na proces edukacji i wychowania, zwiększając jego efektywność.

Zespół Szkół – PSP Nr 2 i PG Nr 2 w Staszowie zawarł umowę z Firmą Dreamtec Spółka z o.o. i na czas jej trwania otrzymał bezpłatne Konta Podstawowe dla Rodziców/Opiekunów oraz Uczniów (plan zajęć, kontakt za pomocą wewnętrznej poczty z nauczycielami, pochwały i uwagi, średnia ocen z przedmiotów).Zespół Szkół – PSP Nr 2 i PG Nr 2 w Staszowie jest zobowiązany do:
a)wdrożenia dziennika elektronicznego w szkole.
b)założenia kont wszystkim uczniom i rodzicom/opiekunom oraz przekazania niezbędnych do zalogowania się danych dostępowych (login i hasło) właściwym rodzicom i uczniom w ciągu trzech tygodni od uruchomienia dziennika lecz, nie później niż do 30 września 2013 roku.
c)aktywnego wykorzystywania dziennika elektronicznego MobiReg
tj. wprowadzania danych (obecności, stopni, tematów lekcji itp.) na bieżąco, z maksymalnym opóźnieniem aktualnych danych dostępnych w dzienniku elektronicznym nie większym niż dwa dni robocze, dla wybranych klas, przy czym liczba klas nie może być mniejsza niż liczba urządzeń przekazanych Zespołowi Szkół – PSP i PG nr 2 przez Firmę Dreamtec Spółka z o.o.
w ramach opcji nr 2.
d)przestrzegania prawa, zasad bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych.

Zapewnienie bezpieczeństwa danych
Zespół Szkół – PSP Nr 2 i PG Nr 2 w Staszowie powierza przetwarzanie danych osobowych firmie Dreamtec Spółka z o.o. wprowadzanych do systemu dziennika internetowego MobiReg na podstawie umowy o przetwarzaniu danych osobowych stanowiącej załącznik nr 4 do niniejszej umowy.
Firma Dreamtec Spółka z o.o. zapewnia bezpieczeństwo przechowywania
i przetwarzania danych osobowych gromadzonych w systemie w zakresie swojej odpowiedzialności, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.
Firma Dreamtec Spółka z o.o. oświadcza, że zapewni środki techniczne i organizacyjne, które umożliwią prawidłowe gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych powierzonych przez ZS Nr 2 w Staszowie w zakresie i celu przewidzianym w Umowie.

Administrator danych po stronie Odbiorcy
Administratorem danych Zespołu Szkół – PSP Nr 2 i PG Nr 2 w Staszowie, któremu zostaną przekazane hasła dostępowe do poszczególnych szkół utworzonych
w systemie, jest:
a) w PSP Nr 2 w Staszowie: Marek Poniewierka, Jolanta Wójcik
b) w PG Nr 2 w Staszowie: Joanna Cieśla, Zbigniew Maruszewski

Warunki dobrowolnych zdalnych kont dla Rodziców i Uczniów
Firma Dreamtec Spółka z o.o. zapewnia, że dziennik MobiReg umożliwia nieograniczony dostęp dla Rodzica/Opiekuna do pełnych danych ucznia (ocen i obecności) za pomocą przeglądarki internetowej przez sieć WiFi w określonym punkcie dostępowym w obrębie szkoły lub na dowolnym komputerze wpiętym w lokalną, szkolną sieć komputerową.

Zespół Szkół – PSP Nr 2 i PG Nr 2 w Staszowie w terminie trzech tygodni od uruchomienia e-dziennika, lecz nie później niż 30 września 2013 roku przekaże każdemu Uczniowi oraz Rodzicowi dane dostępowe do dziennika elektronicznego (login i hasło), które umożliwią im zdalne, poprzez przeglądarkę internetową korzystanie z dziennika MobiReg w ramach Konta Podstawowego.

Firma Dreamtec Spółka z o.o. ma prawo wprowadzenia dodatkowych, dobrowolnych funkcjonalności i usług dla rodziców i uczniów (np. weryfikacja przygotowania do sprawdzianów, e-testy itp.).
Zespół Szkół – PSP i PG nr 2 w Staszowie wyraża zgodę na zaoferowanie przez Firmę Dreamtec Spółka z o.o. możliwości dobrowolnego wykupienia/aktywowania bezpośrednio w firmie dodatkowych funkcjonalności oraz usług kont dla Rodzica i Ucznia typu Premium oraz Premium Mobile na określonych w poniższej tabeli warunkach:

Tabela - warunki dla Rodziców>>

Dyrektor
mgr Jan Gromniak

Autor: Klik || Komentarze [1] || Wersja do druku ::

 Vanessa Lisiecka - 02.10.2013 13:43
vanessalisiecka  Moim zdaniem pomysł z dziennikiem elektroniczny był dobrym pomysłem ponieważ niektórzy uczniowie kłamią swoich rodziców a teraz rodzice mają wgląd do ocen swojego dziecka .
Był to bardzo dobry pomysł.Informacje o użytkowniku    Cytuj!